வடிப்பான்கள்

Bajaj OEM Carburetor

27 தயாரிப்புகள்

காண்பிக்க 1 - 27 of 27 தயாரிப்புகள்
பார்வை
சேமிக்கவும் Rs. 1,864.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 150 Street BS4 | DTSi Engine
விற்பனை விலைRs. 2,500.00 வழக்கமான விலைRs. 4,364.00
பஜாஜ் குத்துச்சண்டை வீரருக்கான பஜாஜ் அசல் பைக் கார்பூரேட்டர் பி.எம் 150Bajaj OEM Carburetor
விற்கப்பட்டது
சேமிக்கவும் Rs. 805.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 180 | DTSi Engine | With Reed Switch
விற்பனை விலைRs. 2,983.00 வழக்கமான விலைRs. 3,788.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 180 | DTSi Engine | With Reed SwitchBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 799.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 200 | DTSi Engine | 2007 to 2010 Model | With Reed Switch
விற்பனை விலைRs. 2,961.00 வழக்கமான விலைRs. 3,760.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 200 | DTSi Engine | 2007 to 2010 Model | With Reed SwitchBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 915.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 220 | DTSi Engine
விற்பனை விலைRs. 3,388.00 வழக்கமான விலைRs. 4,303.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger 220 | DTSi EngineBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 928.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Cruise 220 UG BS4 | Street 220 UG BS4 | DTSi Engine | 2018 Upgraded Model
விற்பனை விலைRs. 3,436.00 வழக்கமான விலைRs. 4,364.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Cruise 220 UG BS4 | Street 220 UG BS4 | DTSi Engine | 2018 Upgraded ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 912.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Cruise 220 | Street 220 | DTSi Engine | Before 2018 Model
விற்பனை விலைRs. 3,376.00 வழக்கமான விலைRs. 4,288.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Cruise 220 | Street 220 | DTSi Engine | Before 2018 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 928.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Street 160 BS-4 | DTSi Engine | 2019 Model
விற்பனை விலைRs. 3,436.00 வழக்கமான விலைRs. 4,364.00
Original Carburetor for Bajaj Avenger Street 160 BS-4 | DTSi Engine | 2019 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,501.00
Original Carburetor for Bajaj CT 100 BS6 | CT110 BS6
விற்பனை விலைRs. 5,560.00 வழக்கமான விலைRs. 7,061.00
Original Carburetor for Bajaj CT 100 BS6 | CT110 BS6Bajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 716.00
Original Carburetor for Bajaj CT 110 BS4 | Jul 2019-Jan 2020 Model | 115cc DTSi Engine
விற்பனை விலைRs. 2,650.00 வழக்கமான விலைRs. 3,366.00
Original Carburetor for Bajaj CT 110 BS4 | Jul 2019-Jan 2020 Model | 115cc DTSi EngineBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 636.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 100 4G | Mar 2012-Oct 2015 Model
விற்பனை விலைRs. 2,355.00 வழக்கமான விலைRs. 2,991.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 100 4G | Mar 2012-Oct 2015 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 621.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 100M | 102cc 4-valve DTSi Engine |  Auto Choke
விற்பனை விலைRs. 2,299.00 வழக்கமான விலைRs. 2,920.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 100M | 102cc 4-valve DTSi Engine | Auto ChokeBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 573.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 110 | 110 CBS | BS4 | 2018-2020 Model
விற்பனை விலைRs. 2,121.00 வழக்கமான விலைRs. 2,694.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 110 | 110 CBS | BS4 | 2018-2020 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 660.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125 UG BS4 | 2018-2020 Model with LED DRL
விற்பனை விலைRs. 2,445.00 வழக்கமான விலைRs. 3,105.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125 UG BS4 | 2018-2020 Model with LED DRLBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 659.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125 | July 2015- Dec 2017 Model | Silver Wheel Model
விற்பனை விலைRs. 2,440.00 வழக்கமான விலைRs. 3,099.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125 | July 2015- Dec 2017 Model | Silver Wheel ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 957.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125T | Jul 2013- Aug 2014
விற்பனை விலைRs. 3,546.00 வழக்கமான விலைRs. 4,503.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 125T | Jul 2013- Aug 2014Bajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 960.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 150F | 150S | 2014- 2016 Model
விற்பனை விலைRs. 3,555.00 வழக்கமான விலைRs. 4,515.00
Original Carburetor for Bajaj Discover 150F | 150S | 2014- 2016 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,526.00
Original Carburetor for Bajaj Platina 100 Comfortec BS6 | Platina 110 BS6 | Platina 110 H-Gear BS6
விற்பனை விலைRs. 5,650.00 வழக்கமான விலைRs. 7,176.00
Original Carburetor for Bajaj Platina 100 Comfortec BS6 | Platina 110 BS6 | Platina 110 H-Gear BS6Bajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,501.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 125 BS6 | March 2020 Onwards
விற்பனை விலைRs. 5,560.00 வழக்கமான விலைRs. 7,061.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 125 BS6 | March 2020 OnwardsBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,120.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 135LS BS3 | 2009-2016 Model
விற்பனை விலைRs. 4,149.00 வழக்கமான விலைRs. 5,269.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 135LS BS3 | 2009-2016 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 970.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 135LS BS4 Upgraded | 2017-2018 Model
விற்பனை விலைRs. 3,594.00 வழக்கமான விலைRs. 4,564.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 135LS BS4 Upgraded | 2017-2018 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 899.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 180 UG4 BS3 | 2009-2016 Model
விற்பனை விலைRs. 3,328.00 வழக்கமான விலைRs. 4,227.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 180 UG4 BS3 | 2009-2016 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 875.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 200 | 2007-2009 Model
விற்பனை விலைRs. 3,240.00 வழக்கமான விலைRs. 4,115.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 200 | 2007-2009 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,066.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 220F | 220S | 220cc DTSi Engine
விற்பனை விலைRs. 3,949.00 வழக்கமான விலைRs. 5,015.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar 220F | 220S | 220cc DTSi EngineBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,157.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar AS150 | 150cc DTS-i Engine
விற்பனை விலைRs. 4,284.00 வழக்கமான விலைRs. 5,441.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar AS150 | 150cc DTS-i EngineBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,003.00
Original Carburetor For Bajaj Pulsar Ns160 Bs3 | Bs4 Jun 2017-Mar 2020 ModelOriginal Carburetor For Bajaj Pulsar Ns160 Bs3 | Bs4 Jun 2017-Mar 2020 Model
விற்பனை விலைRs. 3,714.00 வழக்கமான விலைRs. 4,717.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar NS160 BS3 | NS160 BS4 | Jun 2017-Mar 2020 ModelBajaj OEM Carburetor
விற்கப்பட்டது
சேமிக்கவும் Rs. 1,003.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar NS160 BS4 | Twin Disc| Jul 2018-March 2020 Model
விற்பனை விலைRs. 3,714.00 வழக்கமான விலைRs. 4,717.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar NS160 BS4 | Twin Disc| Jul 2018-March 2020 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்
சேமிக்கவும் Rs. 1,111.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar NS200 BS4 | 2017-2019 Model
விற்பனை விலைRs. 4,116.00 வழக்கமான விலைRs. 5,227.00
Original Carburetor for Bajaj Pulsar NS200 BS4 | 2017-2019 ModelBajaj OEM Carburetor
கையிருப்பில்

Recently viewed